23. 03. 2003, 17:25

hallo,

die sonderzeichen werden in der ungarischen version meiner homepage zwar richtig dargestellt. beim editieren im RTE werden jedoch viele zeichen codiert angezeigt ( &#283 usw. siehe Textbsp.)

gibts da abhilfe für eine bessere darstellung und bearbeitung im RTE?

Beispiel:

Žadatel souhlasí, že pokud bude registrace Doménového jména zpochybněna třetí stranou, zváží možnost řešení tohoto sporu podle ustanovení dokumentu "Postup při řešení sporů", který je k dispozici na internetu na adrese http://www.nic.cz na World Wide Web. Žadatel se zavazuje oznámit neprodleně CZ.NICu jakýkoli probíhající nebo hrozící soudní spor v souvislosti s Doménovým jménem, ať již vedený ze strany Žadatele nebo proti němu.